BNP Paribas Fortis moet opdraaien voor sjoemelende bankdirecteur

Een rechter in Brugge heeft in een strafzaak tegen een frauderende ex-bankdirecteur beslist dat ook BNP Paribas Fortis de gedupeerde klanten moet vergoeden. ‘Dit bevestigt dat banken ook aansprakelijk zijn voor misdrijven van hun medewerkers.’

Pieter Suy, Foto ©Photo News

De rechtbank van eerste aanleg van Brugge boog zich deze week over een al jaren aanslepende fraudezaak met een voormalige kantoordirecteur van BNP Paribas Fortis als spilfiguur. Samen met een aantal kompanen kon de man in kwestie meerdere vermogende klanten ervan overtuigen om hun geld in bepaalde constructies te beleggen die hen torenhoge rendementen zouden opleveren. Maar volgens de aanklacht staken ze het gros van dat geld – zo’n 3 miljoen euro – in hun eigen zakken.

De voormalige kantoordirecteur werd al in 2013 aangehouden. Maar nu pas, acht jaar later, werd de zaak gepleit. De rechter achtte de feiten als bewezen. Maar hij besliste verrassend om de kantoorhouder en de andere beklaagden geen straf op te leggen omdat de redelijke termijn in het dossier werd overschreden.

De rechtbank bepaalde wel dat de beklaagden de gedupeerde klanten 3 miljoen euro plus rente en schadevergoedingen moeten terugbetalen. Opvallend daarbij is dat ook BNP Paribas Fortis mee moet betalen, omdat de bank mee verantwoordelijk wordt gezien voor de misstappen van haar voormalige zelfstandige agent. De bank had eerder al een schikking van 1,25 miljoen getroffen met een van gedupeerden, maar moet nu dus ook de anderen mee vergoeden.

 

Precedent

‘Het staat vast dat de bank nalatig is geweest ten aanzien van het doen en late van de eerste beklaagde’ stelt de rechter. ‘Als tijdig was opgetreden, hadden de strafbare feiten zich niet in die mate kunnen voordoen.’

Volgens Geert Lenssens, die met het advocatenbureau SQ Law een aantal van de gedupeerde beleggers vertegenwoordigt, schept de rechtbank met die uitspraak een belangrijk precedent. ‘Hiermee wordt bevestigd dat banken ook aansprakelijk zijn voor misdrijven zoals oplichting en valsheid in geschrifte van hun medewerkers.’

Bijna twee jaar geleden werd ING België in een burgerlijke procedure veroordeeld voor de fouten die bankagenten van zijn toenmalige dochter Record Bank hadden gemaakt. Klanten die via een zelfstandig kantoor van Record Bank hadden belegd in een product van de Belgisch-Luxemburgse verzekeringsmakelaar Kobelco raakten hun geld kwijt toen het om oplichting bleek te gaan. In twee vonnissen achtten rechters van de Nederlandse rechtbank van eerste aanleg ING België toen aansprakelijk voor de geleden schade.

Share this post