Penninckx gaat juridisch in de tegenaanval

Pascal Dendooven – Penninckx tekent derdenverzet aan – Belga

Dieter Penninckx, de gewezen ceo van modegroep FNG, vecht de vonnissen aan waarin FNG werd weggezet als een bedrieglijke speler.

In het vonnis van 29 maart 2021 besliste de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling ¬Mechelen, om het tijdstip van staking van betaling van de modegroep met zes maanden te vervroegen. Zo kwam dat tijdstip dus op 12 februari 2020 te liggen, in plaats van op 12 augustus 2020. Voor Dieter Penninckx, die tot eind april 2020 ceo was van FNG, was het oprekken van die datum slecht nieuws, omdat de verdachte periode ¬gelegd werd op een tijdstip dat hij nog aan het roer stond.
In het vonnis werd bovendien gesteld dat de vennootschappen van FNG al geruime tijd overeind werden gehouden door ‘op kunstmatige en bedrieglijke wijze foutieve en onvolledige financiële rapportering te verstrekken aan haar kredietverleners’. Die kredietverleners waren in de eerste plaats de banken, maar ook de obligatiehouders, die bijna 80 miljoen euro aan FNG-vennootschappen uitleenden.

De rechtbank steunde zich voor de uitspraak op een voorlopig rapport van BST Bedrijfsrevisoren, dat ingeschakeld werd door de curatoren van de gefailleerde FNG-vennootschappen. Van FNG blijft vandaag alleen nog de beursgenoteerde entiteit FNG NV over, met haar Scandinavische dochter Ellos. Zo’n dertig vennootschappen gingen failliet. Het vonnis van 29 maart werd ook uitgebreid naar de andere FNG-vennootschappen, zodat Penninckx zo’n dertig vonnissen moet bestrijden.
Penninckx doet dit op basis van derdenverzet. Hij wil het vonnis van de baan én vraagt dat de curatoren op straffe van een dwangsom verplicht worden om alle documenten die ze aan het revisorenkantoor BST overmaakten, te overhandigen. Ook de boekhouding, e-mails en allerlei boekhoudkundige documenten, briefwisseling met de raad van bestuur en revisoren moeten overhandigd worden.


Rad voor de ogen
Maar de procedure van Penninckx is niet naar de zin van de curatoren en de obligatiehouders. Voor ¬beiden vormt het vonnis de basis om schadeloosstelling te vragen. Het geld van de obligatiehouders (en banken) werd gebruikt om een vennootschap die eigenlijk in ¬staking van betaling was, overeind te houden. En hen werd een rad voor de ogen gedraaid, stelde het vonnis van 29 maart.
Een aantal obligatiehouders, die samen zo’n 20 miljoen uitleenden aan FNG-vennootschappen, heeft zich gegroepeerd en wil de integrale bevestiging van de vonnissen van 29 maart. Het zag er tot voor kort naar uit dat de zaak over tien dagen behandeld zou worden, maar volgens Penninckx’ advocaat komt er uitstel. Er zouden nog bijkomende conclusies uitgewisseld worden.
Intussen loopt parallel het strafonderzoek naar FNG voort. FNG zelf ten slotte werkt aan een beursgang van zijn onlineverkoper Ellos. Om de -opbrengst daarvan zal nog flink gestreden worden.

Share this post