Obligatiehouders dagvaarden FNG en drie stichters

Pascal Dendooven

Dieter Penninckx, Anja Maes, Manu Bracke én de vennootschap FNG zijn door de obligatiehouders van FNG gedagvaard. Zij beschuldigen de vier partijen van misleiding en bedrog, en eisen hun geld terug.

VOORAF

  • In 2020 komt FNG Groep (3.500 werknemers, omzet van 600 miljoen euro) in de problemen. De Benelux-tak wordt op 3 augustus failliet verklaard. Er komen vier -curatoren. Het parket start een strafonderzoek.
  • 17 augustus 2020: De drie stichters (Manu Bracke, Anja Maes, Dieter Penninckx) worden in verdenking gesteld. Volgen nog: de advocaten ¬David Lust en Elke Janssens, adviseur Kristof Van Hecke (Bofidi), NautaDutilh en FNG nv.
  • De ondernemingsrechtbank vervroegt de periode van staking van betaling met zes maanden en zegt dat de misleiding bij FNG mogelijk teruggaat tot juni 2018.
  • 21 mei 2021: Obligatiehouders dagvaarden FNG en de stichters ¬wegens misleiding.

De vennootschap FNG en haar drie stichters zijn al in verdenking gesteld door onderzoeksrechter Theo Byl in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De vier partijen worden nu ook gedagvaard voor de ondernemingsrechtbank in Antwerpen, afdeling Mechelen.
De dagvaarding komt er op ¬initiatief van een groep obligatiehouders die tientallen miljoenen euro’s verloren door in te tekenen op obligaties van FNG Groep en FNG Benelux Holding. Zij zeggen dat ze op verschillende manieren misleid werden, in de eerste plaats al bij de uitgifte. De naam FNG Groep liet vermoeden dat ze in de topholding investeerden en als -onderliggende zekerheid alle bezittingen van FNG hadden. De realiteit was wel even anders. FNG Groep zat helemaal onderaan in de structuur. Het was een achterkleindochter van het beursgenoteerde FNG en omvatte dus maar een stukje van het FNG-imperium.

“De obligatiehouders dachten dat ze in een kredietwaardige (top)structuur stapten, terwijl het om takken onder in de FNG-boom ging, die er in hoge nood afgehakt konden worden”

Volgens Jetze Landuyt en Geert Lenssens, advocaten die optreden voor de obligatiehouders, stellen de spaarders dat ze bewust om de tuin geleid werden om ze te laten geloven dat ze in een kredietwaardige (top)structuur stapten. Dit terwijl het om takken onder in de boom ging, die men kon afhakken als de nood aan de man kwam. Men hield rekening met ramp-scenario’s, luidt het.

 

Wie adviseerde?

De vernuftige structuur die Penninckx en co. opzetten, heeft verstrekkende gevolgen. Het is denkbaar dat de aandeelhouders van FNG – dat wil doorstarten – straks meer zullen recupereren dan de obligatiehouders van de failliete vennootschappen. Bovendien kan de FNG-top beweren dat hij niets te maken heeft met de uitgegeven obligaties. De spaarders moeten zich maar wenden tot de curatoren van de failliete vennootschappen rond Brantano en aanverwanten. Pennickx, Maes en Bracke zouden als belangrijke aandeelhouders van FNG toch nog zicht hebben op mogelijk belangrijke bedragen.
Er zijn trouwens al voorbeelden van de perverse gevolgen van de betrokken structuur. Het Zweedse fonds Nordic Capital, dat nog een deel van de verkoopsom van de Scandinavische webwinkel Ellos aan FNG tegoed had, zal toch nog ¬betaald worden. Nordic Capital en FNG sloten daarover recent een ¬dading af. De obligatiehouders werden niet betrokken bij de verdeling van de taart.
Ze vermoeden dat de vernuftige structuur mee uit het brein komt van gespecialiseerde adviseurs. In het strafonderzoek naar FNG zijn trouwens al enkele adviseurs in verdenking gesteld, met name Kristof Van Hecke van het advieskantoor Bofidi, en het advocatenkantoor Nauta Dutilh en diens partner Elke Janssens. Het laat zich raden dat de obligatiehouders ook een dagvaarding van die partijen overwegen.
Niet alleen de obligatiehouders staan door de gehanteerde structuur op een zijspoor, maar ook de banken. Die hebben in maart al gereageerd met een claim van 200 miljoen euro tegen de top¬holding FNG. De banken verstrekten, net als de obligatiehouders, kredieten aan de werkvennootschappen onderaan de ketting. Bij de verdeling van de Ellos-taart staan ook zij grotendeels buitenspel.
De groep van vijftig obligatiehouders eist voorlopig 15 miljoen euro, maar hun aantal zou nog verdubbelen waardoor de vordering later op circa 25 miljoen euro gebracht zou worden. De obligatiehouders zeggen dat ze ook het slachtoffer zijn van boekhoud¬kundige onregelmatigheden bij de modegroep. Er werden winsten en geldsommen voorgesteld die er niet blijken te zijn. Er zou bijna 230 miljoen euro uit de groep verdwenen zijn zonder sluitende uitleg.

“Anja Maes en Manu Bracke kunnen als grootaandeelhouders straks kwijting aan zichzelf geven. Sommige kleine aandeelhouders zijn daar erg boos over”

Tot nu toe gebeurden al verschillende audits om de onregelmatigheden bij FNG in kaart te brengen. Een recente audit van BST Bedrijfsrevisoren, die er kwam op vraag van de curatoren, concludeerde dat de misleiding bij FNG mogelijk al teruggaat tot juni 2018. De ondernemingsrechtbank bevestigde dat in maart, in een procedure die werd aangespannen door de curatoren van failliete FNG-bedrijven (DS 1 april).

 

Rapport van goed bestuur

De obligatiehouders zijn ook boos dat FNG voorstelt om op de aandeelhoudersvergadering in juni kwijting te geven aan de stichters die bestuurder waren. Het gaat om Manu Bracke en Anja Maes. Dieter Penninckx was algemeen directeur en geen bestuurder bij FNG in de betrokken periode. Doordat Maes en Bracke grootaandeelhouders zijn, kunnen ze straks gewoon kwijting aan zichzelf geven. Sommige kleine aandeelhouders zijn daar erg boos over. De obligatiehouders begrijpen dan weer niet dat partijen die in verdenking worden gesteld en waartegen onderzoeken lopen, nu al een rapport van goed bestuur zouden krijgen. Tenminste, dat is wat FNG aan de aandeelhouders voorstelt in juni te doen. Verwacht wordt dat de dagvaarding tegen de stichters en FNG al in juni ingeleid wordt.
Later dit jaar wordt nog gepleit in een andere procedure met ¬betrekking tot een FNG-obligatie waarin Econopolis is betrokken. De tranche werd dankzij Econo¬polis vervroegd terugbetaald, maar er werden twee investeerders vergeten. Die eisen voor de rechtbank hun geld terug.

Share this post