Bewegen bij Arco

©Blg – Pascal Dendooven

Wat doe je als je aandeelhouder bent van Arco, nu volgende maand het grote Arco-proces begint voor de Brusselse ondernemingsrechtbank?
Heeft het zin om je nog aan te sluiten bij een belangenorganisatie om je rechten te verdedigen?

De belangenorganisatie Deminor, die de rechten van zo’n 2.000 aandeelhouders van Arcopar verdedigt, meent alvast van niet. Het neemt er al een hele tijd geen nieuwe leden meer bij. Deminor meent dat wie zich nu pas meldt, te horen zal krijgen dat het dossier verjaard is.
Zowel de Arco-vennootschappen, de Belgische staat als Belfius bepleiten die verjaring. Belfius, de bank waarlangs de effecten van Arcopar en andere Arco-vennootschappen verkocht werden, stelt de datum van verjaring nog scherper. Dit door de algemene verkoopsvoorwaarden.
Geert Lenssens, de advocaat die optreedt voor de belangenvereniging Arcoclaim, zegt dat aansluiten wel nog kan. En dat met name bij Arcoclaim.
Die heeft een andere visie op de verjaring dan de andere partijen. Lenssens en Arcoclaim menen dat de verjaring maar begint te spelen vanaf de dag dat de Raad van State de Arco-wet van de overheid vernietigde. Dat gebeurde op 6 maart 2018. ‘Dat was de dag dat de staatswaarborg wegviel. En dat was dus het moment waarop de Arco-coöperanten hun geld niet langer konden recupereren en wisten effectief schade te lijden. Je hebt vervolgens vijf jaar de tijd om naar de rechtbank te trekken. Daar zijn we dus nog lang niet. Voor ons is maart 2023 de vroegste verjarings¬datum.’
Eens de vordering ingesteld, stopt de verjaringstermijn. De redenering van Arcoclaim houdt potentieel in dat wie nog altijd niet bewoog in het dossier-Arco, zich nog niet moet haasten.


Ondernemingsrechtbank
Daar is echter een maar bij. Het Arco-proces komt in juni al voor de ondernemingsrechtbank voor. Mocht die een positief vonnis vellen, dan komt dit alleen ten goede aan wie zijn rechten heeft laten verdedigen.
Maar de kans is ook heel groot dat het niet zo’n vaart loopt. In juni zijn er vijf zittings¬dagen gepland waarin zowel over allerlei procedurele kwesties gepleit zal worden (zoals de verjaring) als over de zaak ten gronde: werden spaarders misleid bij hun investering in Arco?
Wellicht ergens in juli zal de ondernemingsrechtbank een vonnis publiceren. Dat kan verschillende kanten op. Eén mogelijkheid is dat de zaak op procedurele gronden wordt afgewezen. Er is ook een kans dat de ondernemingsrechtbank de zaak doorverwijst naar de rechtbank van eerste aanleg. Met name Lenssens voert een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg. De bank Belfius wil alvast dat de ondernemingsrechtbank de zaak doorstuurt.
Tussen de twee belangenorganisaties zal er in juni nog een debat zijn over wie wie verdedigt voor de ondernemingsrechtbank.
Arcoclaim verwierf een voet tussen de deur in de procedure van Deminor via een klant van Deminor die overliep naar Arcoclaim. Dat wordt een juridisch debat: is de schuldvordering van die cliënt juridisch correct over¬gedragen aan Arcoclaim?
Lenssens zegt dat Arcoclaim hoe dan ook partij is in de procedure die in juni start. ‘Het is niet meer dan normaal dat in debatten ¬zoals de verjaringskwestie ook wij tussen¬komen.’ Arcoclaim telt ondertussen 12.000 leden en blijft er rekruteren.
Ten slotte: als de procedure in juni succesvol is voor de eisende coöperanten, is het de vraag of politiek niet de druk zal toenemen ook voor andere coöperanten iets te doen. Maar dat is speculatie in een al erg speculatieve zaak.

Share this post