Ook Beweging.net voor rechter in Arco-dossier

Beweging.net wordt geleid door voorzitter Peter Wouters. ©Kristof Vadino – Bert Broens

Beweging.net, het vroegere ACW, wordt mee in bad getrokken bij de rechtszaken over de val van Arco. Het was de enige grote partij die de misnoegde coöperanten nog niet gedagvaard hadden.

Na de zomer is het tien jaar geleden dat de financiële groep Dexia implodeerde en onder meer Arco, de financiële arm van de christelijke werknemersorganisatie ACW (nu Beweging.net), meesleurde. Door de val van Arco zagen zo’n 780.000 coöperanten hun belegging van in totaal 1,5 miljard euro in rook opgaan, ondanks beloften van de federale regering om hen te vergoeden.

Dat leidde tot rechtszaken van de coöperanten, van het advieskantoor Deminor voor de ondernemingsrechtbank van Brussel en een tweede van de belangengroepering ArcoClaim voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. In de Deminor-zaak worden in juni de pleidooien gehouden. Ook ArcoClaim pleit er.

De twee processen viseren een hele reeks partijen die rechtstreeks bij het dossier betrokken zijn: de Arco-vennootschappen, de ex-top van Arco, de bank Belfius (ex-Dexia Bank België) en de Belgische staat.

Beweging.net bleef tot nu buiten schot, al raakte de organisatie wel verwikkeld in enkele nevenkwesties. Ze was ook betrokken bij een van de regelingen voor de coöperanten en beloofde een klein deel van het geld op tafel te leggen.

 

Voorzitter

Daar komt nu verandering in. ArcoClaim, dat 12.000 coöperanten verenigt, dagvaardde woensdagochtend Beweging.net voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg en vordert een schadevergoeding van voorlopig 1 euro. Technisch is het een dagvaarding van de feitelijke vereniging ACW, in de persoon van voorzitter Peter Wouters en de algemeen secretaris, en de vzw Beweging.

ArcoClaim noemt de dagvaarding ‘een historische sluitsteen’ in het dossier omdat Beweging.net bij geen enkele procedure betrokken was. Nochtans speelde de organisatie volgens ArcoClaim een centrale rol in de ‘misleidende commercialisering’ van de Arco-aandelen aan de eigen achterban, door ze als veilig en risicoloos aan te prijzen. Dat gebeurde onder meer via het magazine Visie.

Ab Flipse, de voorzitter van ArcoClaim, noemt het daarom ‘vanzelfsprekend’ dat Beweging.net een partij wordt in de lopende procedure. ‘Daardoor kunnen onze leden een open discussie aangaan met een van de hoofdaansprakelijken en schadevergoeding eisen.’

Waarom gebeurde de dagvaarding niet eerder? ‘De coöperanten vormen de basis van Beweging.net. Tot voor kort waren er veel believers die dachten dat de organisatie haar verantwoordelijkheid zou nemen’, zegt Geert Lenssens, de advocaat van ArcoClaim. ‘Maar er is voortschrijdend inzicht. Ze zijn nu tot de bevinding gekomen dat dat niet zal gebeuren. Er was dan ook geen andere keuze dan Beweging.net er nu bij te betrekken. Bovendien vermijden we zo dat Beweging.net ontsnapt door een eventuele verjaring.’

Het kan nog lang duren voor Beweging.net effectief voor de rechter staat: het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak van ArcoClaim zal worden behandeld. Mogelijk wordt ze samengevoegd met die van Deminor, maar of dat gebeurt en voor welke rechtbank valt af te wachten. Het is een van de vele procedurekwesties die nog moeten worden uitgeklaard.

 

30 miljoen euro

Ook is onduidelijk over welke financiële reserves Beweging.net beschikt mocht het tot een veroordeling komen. ArcoClaim eist van Belfius, de staat en Beweging.net voorlopig zo’n 30 miljoen euro, zonder intresten. Peter Wouters, de voorzitter van Beweging.net, liet in een korte reactie weten zich voorlopig te onthouden van commentaar. Hij wil de dagvaarding eerst lezen om te weten wat ArcoClaim ten laste legt en overleg plegen met zijn raadsman.

Share this post