“FNG sjoemelde al jaren met de cijfers”

Published in Mode on 01-04-2021 by Pauline Neerman

De gevallen modegroep FNG zou beleggers en banken al sinds 2018 om de tuin hebben geleid met foutieve en bedrieglijke financiële cijfers. Anders was het bedrijf toen al failliet gegaan, klinkt het nu.

Kunstmatige en bedrieglijke rapportering

Het ging al vele jaren slecht bij FNG, zo concludeert een nieuw onderzoeksrapport op aanvraag van de curatoren. Volgens de ondernemingsrechtbank was het in juni 2018 zo slecht gesteld met de modegroep achter onder meer Brantano, CKS en Fred & Ginger, dat die zich zich vermoedelijk alleen nog in stand kon houden door te bluffen en te liegen.

Er is met name sprake van “foutieve en onvolledige financiële rapportering” tegenover kredietverleners, dus zowel de banken als de individuele beleggers, en dan nog “op kunstmatige en bedrieglijke wijze”. Dat bericht De Standaard aan de hand van een nieuw vonnis, dat meteen ook de periode van zes maanden voor het faillissement als verdacht aanduidt. Zes maanden zijn het wettelijk maximum, dus de rechtbank mag niet verder teruggaan in de tijd.

Al voor beursgang

De kunstgrepen waren volgens de ondernemingsrechtbank wellicht nodig om de obligatiehouders, goed voor bijna tachtig miljoen euro, en de banken, die een verse lening van 240 miljoen hadden verstrekt, aan boord te houden. Zo niet, had de groep mogelijk toen al schuldbescherming moeten aanvragen.

Het weerhield de groep er nochtans niet van om net in die zomer van 2018 triomfantelijk een tweede beursgang te lanceren op de Brusselse beurs. Die beursgang, gesteund door de banken en goedgekeurd door de toezichthouder, zou dus op “bedrieglijke” cijfers zijn gebaseerd. Achteraf bleek inderdaad dat beurswaakhond FSMA kritische vragen stelde aan FNG, maar daar nooit een bevredigend antwoord op kreeg. Uiteindelijk droeg de FSMA haar onderzoek over aan het gerecht.

Kans voor obligatiehouders

Voor de obligatiehouders zijn de nieuwe ontdekkingen een “gamechanger”, aldus advocaat Geert Lenssens in De Standaard. Een honderdtal van hen probeert via juridische stappen nog iets van het verloren geld terug te krijgen. Onder hen zitten heel wat kleine, particuliere beleggers die waren aangetrokken door het fenomenale groeiverhaal. Lenssens wil nu ook (ex-)bestuurders van FNG aanklagen, en later zelfs de banken en de bedrijfsrevisor die de beursgang hebben gesteund.

De banken dienden eerder al van hun kant een schadeclaim in en bemoeilijken momenteel de verkoop van Ellos, de enige overblijvende poot van het FNG-imperium. De banken vinden dat de opbrengst van die verkoop hen toekomt, maar de voormalige eigenaar van Ellos eist eveneens een stuk van de koek. De investeerdersgroep werd namelijk in – waardeloze – aandelen uitbetaald.

Ondertussen loopt het strafrechtelijk onderzoek naar de drie oprichters en twee van hun zakenadvocaten. Het nieuwe vonnis zal zeker ook gevolgen hebben voor het verdere verloop van dat strafonderzoek.

Share this post